top of page
Capella logo and Samuel Nimoson holding a guitar
Capella entertainment logo black

Capella Entertainment et venture-studio med spesialisert fokus på musikkbransjen. Et venture-studio, også kjent som et oppstartsstudio, er en bedrift som utvikler nye startups fra interne ideer, kombinert med ressurser, kapital og ekspertise. Med et kjernefokus på å oppdage og utvikle gründer-talenter, arbeider vi med å skape forretningsmuligheter som utforsker og utfordrer tradisjonelle musikkmodeller, implementerer teknologiske løsninger og presenterer innovative tilnærminger til bransjens utfordringer og muligheter.

 

Blant våre betydelige bidrag til musikkteknologifeltet er etableringen av Mintix AS, Skandinavias første blockchain-billetteringsselskap. Anerkjennelsen av Mintix AS som "Startup of the Year" på MTC Bergen bekrefter vår kapasitet til å identifisere, støtte og utvikle innovative ideer som har potensiale til å forme musikkteknologiindustrien.

 

Vi har for tiden eierskap, enten helt eller delvis, i åtte forskjellige musikkselskaper. Alle disse selskapene drar fordel av synergiene skapt ved å operere under Capella Entertainment's paraply, som gir et robust støttemiljø for innovasjon, samarbeid og vekst.

Mens musikkbransjen fortsetter å utvikle seg i møte med teknologiske endringer og kulturelle skifter, ser vi mulighetene som ligger foran oss. Med en solid base av kompetanse og en flerfaset tilnærming til forretningsutvikling, er vår ambisjon å utfordre tradisjonelle perspektiver, utnytte nye teknologier, og engasjere oss i innovative samarbeid som fører til bærekraftig vekst og suksess i musikkøkosystemet.

 

Vår reise som selskap har vært preget av en rask vekstfase, og vi har, på kort tid, klart å etablere oss som en pålitelig og fremadstormende aktør i musikk- og teknologifeltet i Skandinavia. Gjennom våre innsatser, engasjement og visjon, jobber vi mot et overordnet mål: å bli den største uavhengige aktøren i Norden innen skaping av nye forretningsmuligheter i musikkbransjen.

 

Hvorfor investere i Capella Entertainment?

 

Her er noen viktige grunner til at en investering i vårt selskap bør vurderes:

 

 • Sjelden mulighet: Investeringer i musikk-sentrerte selskaper er sjelden tilgjengelige for allmennheten. Tradisjonelt sett har bransjen dominert sin egen investerings- og oppkjøpssyklus. Med oss får du en inngangsbillett til dette lukkede markedet.

 • Attraktive oppkjøp: Musikkindustrien har en historie med oppkjøp, ofte til milliardverdier. Skandinaviske selskaper har tidligere blitt mål for slike oppkjøp, og vår ambisjon er å plassere Capella Entertainment som en potensiell kandidat for fremtidige transaksjoner av denne størrelsesordenen.

 • Dokumenterte resultater: Vi har allerede bevist vår evne til å oppdage og fostre nye talenter, enten det er artister eller gründere. Gjennom vårt engasjement har mange fått en kickstart på deres karrierer.

 • Fremtidige exit-muligheter: Med en målsetting om delvis exit eller IPO innen 2030, representerer en investering i Capella Entertainment en klar mulighet for avkastning i en sammenligningsvis kort tidsramme.

 • Robust forretningsmodell: Gjennom vår "venture studio"-modell har vi et flerbenet ståsted. Dette gir oss en diversifisert inntektsstrøm og reduserer risikoen forbundet med å være avhengig av et enkelt inntektsgenererende segment.

 • Mål om bærekraftighet: Vårt primære mål med denne investeringsrunden er å nå bærekraftighet og lønnsomhet. Med finansiell stabilitet kan vi fortsette å innovere og vokse over tid, uten konstant press fra kortsiktige finansielle krav.

 • Diversifisert portefølje: Gjennom vårt eierskap i 8 forskjellige musikkselskaper gir vi investorer en unik og diversifisert eksponering innen musikkbransjen. Dette sikrer at risiko er spredt, og at vi kan dra nytte av ulike markedssegmenter og trender samtidig.

 • Talentutvikling: Vi har en sterk forpliktelse til å dyrke og utvikle nye gründere og artister. Vår dedikerte tilnærming gir en konstant strøm av innovasjon og friskt talent til vår portefølje, noe som sikrer kontinuerlig fornyelse og relevans i en bransje som verdsetter originalitet.

 • Skalerbarhet: Vår forretningsmodell er ikke bare bærekraftig, men også designet for skalerbar vekst. Med riktig investering kan vi raskt ekspandere, åpne nye markeder, og kapitalisere på fremvoksende muligheter i musikksektoren.

 • Musikkindustriens vekst: Ifølge globale rapporter utarbeidet av Goldman Sachs, er musikkindustrien på en vekstkurve, med forventninger om å doble sin verdi innen 2030. Dette gir en sjelden mulighet for investorer å komme inn på et tidspunkt hvor industrien er i en oppadgående bane, med klare indikasjoner på en positiv fremtid.

 

Problemer som skal løses:

Musikkbransjen, som en kraftfull refleksjon av samfunnets pulsslag, har alltid tilpasset seg tidens takt. Gjennom generasjoner har den omfavnet endring, samtidig som den har navigert gjennom både med- og motvind. I dagens landskap, hvor grensene mellom tradisjon og innovasjon ofte er uklare, står bransjen overfor nye utfordringer som krever friske perspektiver og tilnærminger.

 • Tradisjonelle forretningsmodeller: Selv om musikkstrømming har revolusjonert forbrukeradferd, forblir mange av bransjens inntektskilder gamle og forutsetningsfulle. Disse tradisjonelle modellene favoriserer ofte etablerte selskaper over individuelle artister og fremadstormende innovatører, noe som skaper en skjevhet i inntjeningsmuligheter.

 • Relativ innovasjonsmangel: Selv om det har vært fremskritt, har musikkbransjen historisk sett ikke opplevd samme innovasjonstakt som andre mer "fremoverlente" industrier. Dette har etterlatt et gap hvor behovet for fornyelse og nye tilnærminger i forretningsmodellene blir stadig mer viktig.

 • Begrenset tilgang til kapital: Unge selskaper, uavhengige artister og entreprenører står overfor tøffe utfordringer når de skal tiltrekke seg nødvendig finansiering. Uten tilknytning til de større aktørene i bransjen, kan det være utfordrende å skaffe kapital som kreves for ekspansjon og innovasjon.

 • Fragmentert industri: Musikkindustrien er kjennetegnet av en mangfoldighet av aktører, fra plateselskaper, distributører, markedsføringsagenter til teknologipartnere. Denne oppdelingen kan føre til ineffektivitet, redusert kommunikasjon og tapte samarbeidsmuligheter.

 • Tilgang til eksperterfaring: For de som er nye i musikkverdenen, kan den dynamiske og komplekse naturen være overveldende. Det er ofte vanskelig for gründere og nykommere å få tilgang til bransjekunnskap og erfaring. Vi er dedikerte til å bryte ned disse barrierene, tilbyr veiledning og insikt for å hjelpe unge talenter å navigere, og gir dem verktøyene de trenger for å realisere sitt potensial.

 • Nettverksmuligheter: Relasjoner er hjørnesteinen i musikkbransjen. Uten det riktige nettverket kan talentfulle individer og selskaper gå ubemerket. Vi fyller denne luka ved å tilby brobyggingstjenester som forbinder nye aktører med bransjens beslutningstakere.

 

Vår løsning - hva vi tilbyr:

 

Med de utfordringene musikkbransjen står overfor, har Capella Entertainment utviklet en tilnærming for å adressere disse problemene:

Teknologi og framtidens musikkindustri:
I en stadig mer digital verden erkjenner vi behovet for å være i forkant av teknologiske fremskritt i musikkindustrien. Teknologier som blockchain har potensial til å transformere bransjen, fra transparente betalingsløsninger for artister til sikre rettighetsdatabaser. Capella Entertainment er dedikert til å utforske disse teknologiene, sikter etter å lede innen innovasjon og sørge for at våre artister og partnere drar nytte av de mulighetene som følger med.

 

Kapitaltilgang:
I musikkindustrien, der potensialet for vekst ofte er knyttet til tilgjengelig finansiering, blir mangelen på kapital en kritisk barriere for mange unge selskaper, uavhengige artister og fremadstormende innovatører. Gjennom vår forståelse av denne utfordringen, har Capella Entertainment tatt proaktive skritt for å møte dette behovet. Vi har et dedikert team som arbeider utrettelig for å bygge og vedlikeholde sterke forhold til et bredt spekter av investorer. Vårt nettverk av finansieringskilder strekker seg fra familiekontorer til angel-investorer og succesfulde gründere som har spesialisert seg på kreative næringer.

Kobler bransjens aktører og fremmer relasjonsbygging:

Musikkindustrien kan ofte virke fragmentert, og vi forstår viktigheten av å knytte bånd. Gjennom våre nettverk og arrangementer fokuserer vi på å bringe sammen ulike aktører for å fremme samarbeid, synergier og bygge varige, sterke relasjoner. Dette sikrer at vi ikke bare legger vekt på den musikalske siden, men også på de menneskelige båndene som er sentrale i bransjen.

Fellesskapets kraft:

Gründerskap kan ofte være en ensom reise, fylt med både høydepunkter og utfordringer. Hos Capella Entertainment anerkjenner vi betydningen av et sterkt fellesskap som kan støtte, guide og oppmuntre hver enkelt i deres unike reise. Ved å fremme et miljø der erfarne aktører og nykommere kan samhandle og lære fra hverandre, legger vi grunnlaget for en kultur av samarbeid og vekst. Vi tror at ved å knytte bånd og dele erfaringer, øker vi sjansene for suksess for alle involverte, og styrker dermed hele musikkbransjen.

bottom of page